Orexo föreslår nyval av Robin Evers som styrelseledamot

Publicerad

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Orexo kallas till extra bolagsstämma den 26 oktober i Stockholm.

Valberedningen föreslår att Robin Evers väljs till ny styrelseledamot som ersättare till styrelseledamoten Henrik Kjær Hansen som har meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

Robin Evers ingår i koncernledningen i Novo Nordisk.

Orexos största aktieägare, Novo Holdings, avser att föreslå Henrik Kjær Hansen som sin representant i valberedningen, som därmed kommer att bli ordförande i den valberedning som ska utses inför årsstämman 2024, och ersätta Christian Salling.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons