OptiCept Technologies: Stärker balansräkningen – Penser

Publicerad

Offentliggör utfall av nyemissionen

OptiCept har offentliggjort utfallet av nyemissionen som meddelades i november. Sammantaget tecknades emissionen till 97% och bolaget kommer att tillföras ca 106 mkr före kostnader relaterade till emissionen. Vi noterar att OptiCept efter emissionen är positionerat för att fortsätta driva stark försäljning av OliveCept, samt fortsätta mot ett fullskaligt kommersiellt genomslag inom OptiBoost samt inom övriga fokusapplikationer.

https://docs.penser.se/a/3405/OPTI20221223.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/starker-balansrakningen-opticept-technologies

Penser Access

Annons