Oneflows notering på First North kraftigt övertecknad

Mjukvarubolaget Oneflows erbjudande inför noteringen på First North blev kraftigt övertecknad, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet utgjordes av 6,11 miljoner nya aktier till teckningskursen 45 kronor per aktie. Det inbringar bolaget cirka 275 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Därutöver kom erbjudandet att utökas med 580 093 befintliga aktier, eller cirka 26 miljoner kronor, genom den så kallade utökningsoptionen.

Bolaget står att dra in totalt 346 miljoner kronor om också övertilldelningsoptionen på cirka 1 miljon aktier utnyttjas till fullo.

Som tidigare meddelat är ankarinvesterarna Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden och Humle Fonder som åtagit sig att teckna aktier för cirka 218 miljoner kronor.

Oneflow, som är ett SaaS-bolag inom avtalshantering, kommer att börja handlas på First North idag fredag 8 april.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons