Oncopeptides Ocean-studie publiceras i The Lancet Haematology

Forskningsbolaget Oncopeptides har fått sin Ocean-studie, där man utvärderar effekten och säkerheten för läkemedelskandidaten melflufen ihop med dexametason på patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM), publicerad i vetenskapliga tidskriften The Lancet Haematology. Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien jämförs ovannämnda behandlingskombination med pomalidomid plus dexametason.

Resultaten visar att melflufen uppnådde det primära målet och visade en bättre progressionsfri överlevnad, PFS, med en median på 6,8 månader jämfört med 4,9 månader för pomalidomid.

”Ocean-studien visar att melflufen förbättrar PFS för RRMM-patienter som är refraktära till lenalidomid och som har genomgått två-fyra tidigare behandlingslinjer”, säger Klaas Bakker, Chief Medical Officer på Oncopeptides, och fortsätter.

”Vi tror att melflufen kan bli en viktig behandlingsmöjlighet för patienter med RRMM. I det avseendet bidrar de omfattande resultaten med viktiga insikter i avvaktan på den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) granskning av melflufen för ett möjligt godkännande i Europa senare i år”.

Vad gäller de sekundära målen var tumörssvarsfrekvensen, ORR, 33 procent i melflufen-gruppen mot 27 procent i pomalidomidgruppen (ingen statistisk skillnad). Hasardkvoten för OS (totalöverlevnad) uppgick till 1,10 (ingen statistisk skillnad). Vad gäller säkerheten och tolerabiliteten för melflufen ihop med dexametason kom den att överensstämma med tidigare rapporter.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons