Finwire

Omval av styrelsen föreslås i Pegroco

Uppdaterad 2021-04-08
Publicerad 2021-04-08

Aktieägarna i investmentbolaget Pegroco kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelse, bestående av Peter Sandberg som styrelseordförande och styrelseledamöterna Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson.

Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram, dels riktat till bolagets anställda och ledning på 700 000 teckningsoptioner och dels riktat till styrelsen på 800 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 15 miljoner stamaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser