Omval av styrelsen föreslås i Kabe

Aktieägarna i husvagns- och husbilstillverkaren Kabe kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,00 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Nils-Erik Danielsson, styrelseledamöterna Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Ulf Rostedt, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström samt styrelsesuppleanterna Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons