Omval av styrelsen föreslås i Eastnine

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Eastnine kallar till årsstämma tisdagen den 26 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 3,00 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 0,75 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Liselotte Hjorth samt styrelseledamöterna Peter Elam Håkansson, Peter Wågström, Christian Hermelin och Ylva Sarby Westman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022 riktat till anställda i koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons