Finwire

Omval av styrelsen föreslås i Bosjö Fastigheter

Uppdaterad 2021-03-03
Publicerad 2021-03-03

Aktieägarna i fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter kallas till årsstämma den 6 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8,00 kronor per aktie, fördelat på 2,00 kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström till styrelseledamöter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser