Finwire

OEM International ökar omsättning och vinst under Q3

Uppdaterad 2021-10-20
Publicerad 2021-10-20

Teknikhandelsbolaget OEM International förbättrar både omsättning och resultat i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 17,6 procent till 895 miljoner kronor (761).

Ebita-resultat blev 152 miljoner kronor (107), med en ebita-marginal på 17,0 procent (14,1).

Rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (103), med en rörelsemarginal på 16,6 procent (13,5).

Resultatet före skatt var 149 miljoner kronor (101).

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (81), och per aktie 1,71 kronor (1,17).

Orderingången landade på 944 miljoner kronor (724).

"Den goda efterfrågan från första halvåret har fortsatt in i tredje kvartalet trots att det bitvis är stora utmaningar att få fram leveranser. Problemen med transporter och produktion återspeglas i den höga orderingången, vilken kommer både från ökade behov och från större beställningar av kunder för att undvika framtida brister. Bristerna har även lett till förhållandevis stora prishöjningar vilket också påverkat omsättningen positivt", säger vd Jörgen Zahlin.

OEM International, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringOrderingång94472430,4%Nettoomsättning89576117,6%EBITA15210742,1%EBITA-marginal17,0%14,1%Rörelseresultat14910344,7%Rörelsemarginal16,6%13,5%Resultat före skatt14910147,5%Nettoresultat1198146,9%Resultat per aktie, kronor1,711,1746,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in