Odin USA minskade 2,31 procent i april – lyfter fram American Roper

Fonden Odin USA minskade 2,31 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,17 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,56 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av Robin Øvrebø och Harald Nissen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de ser många företag kämpa med kostnadsinflation och förseningar men samtidigt sticker portföljbolagen ut positivt med stark prisstyrka och få förseningar.
”Ett exempel på detta är American Roper. Bolaget, ett diversifierat industri- och teknikföretag, levererade en försäljningstillväxt på 11 procent jämfört med föregående år och en marginalökning på 120 punkter. Trots en utmanande makroekonomisk bakgrund höjde ledningen sina förväntningar (guidning) på innevarande års resultat”, skriver förvaltarna.

Mest positiva bidragsgivare under månaden var Sherwin-Williams, Dollar General och Frontdoor I den negativa vågskålen fanns istället Alphabet, Amazon och Etsy.

Berkshire Hathaway, Alphabet och Thermo Fisher Scientific var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 5,25, 4,88 och 4,53 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var finans den största sektorn med en exponering om 23,33 procent, följt av informationsteknik med 20,99 procent.

Odin USA, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,31
Index MM, förändring i procent-4,43
Fond i år, förändring i procent-8,17
Index i år, förändring i procent-5,56

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons