Odin Small Cap ökade 1,00 procent i december – 9 av portföljens 35 innehav steg över 100 procent under 2021

Fonden Odin Small Cap steg 1,00 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,15 procent. Under 2021 avkastade fonden 59,90 procent och var därmed bättre än index som ökade 37,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Förvaltarduon inleder med att konstatera att 2021 blev ett exceptionellt bra första helår för fonden. Nio av fondens 35 innehav såg kursuppgångar på över 100 procent samtidigt som enbart ett fåtal bolag hade en negativ avkastning.

Fondförvaltarna beskriver vidare hur fonden gjort ovanligt många förändringar under årets gång. Under första kvartalet togs Nimbus Group och Admicom in medan Duni och Loomis avyttrades. Under kvartal två köptes ALM Equity och Hemnet medan FastPartner och Cellavision avyttrades.

Under tredje kvartalet köptes Cary Group och CTEK medan Self Storage Group och Beijer Ref avyttrades. Slutligen under årets sista kvartal köptes Lemonsoft och Thunderful medan Simcorp och Fjordkraft avyttrades.

Förvaltarduon understryker att de trots den ovanligt höga aktiviteten har en fast investeringsfilosofi och deras strategi är oförändrad.

Decembers tre bästa innehav var Troax Group A, Coor Service Management och CTEK. Månadens sämsta innehav var NCAB Sectra B, OEM Inti B och CTT Systems.

För helåret blev NCAB Group, Sdiptech B och Traox Group A fondens starkaste bidragsgivare medan Eolus Vind B, MedCap och Lime Technologies blev fondens svagaste bidragsgivare.

Vid årsskiftet var NCAB Group, Sdiptech B och CTEK fondens tre största innehav med vikter på 5,59, 5,50 och 5,06 procent vardera.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Sverige på 87,84 procent och största sektorn var Industrivaror och tjänster på 44,17 procent följt av informationsteknik på 21,24 procent.

Vid årsskiftet uppgick förvaltat kapital till 7 007 miljoner kronor.

Odin Small Cap, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,00Index MM, förändring i procent3,15Fond i år, förändring i procent59,90Index i år, förändring i procent37,14

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons