Odin Small Cap minskade 3,86 procent i april – MIPS föll trots stark rapport

Fonden Odin Small Cap minskade 3,86 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,15 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,36 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av Jonathan Schönbäck och Hans Bratterud.

Inledningsvis skriver förvaltarna att rapportsäsongen överlag varit bra hittills, men att mottagandet på börsen ändå har varit svalt.

Coor Service Management, CTT Systems och Admicom var under månaden de innehav som bidrog mest positivt till fonden.

Tvärtom bidrog MIPS, Thunderful och CTEK mest negativt. MIPS var enligt förvaltarna av de svagaste aktierna trots att de publicerat en stark rapport.

”Coor var den aktie som utvecklades bäst under månaden, vilket är glädjande eftersom det är fondens största position med dryga 8 procent portföljvikt. Bolaget rapporterade god tillväxt och lönsamhet som översteg analytikernas förväntningar med 6 respektive 13 procent. Det viktiga för oss är att de bolag vi äger fortsätter att skapa långsiktiga fundamentala värden. Så länge det fortsätter är vi helt komfortabla med att äga dem, oavsett om aktiekurserna på kort sikt ger en helt annan bild”, skriver förvaltarna.

Fonden har under månaden ökat sina positioner i Troax och CTT, vilket finansierats genom att minska innehavet i Axfood.

Coor, NCAB och CTT Systems var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 8,21, 6,25 och 4,70 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var industrivaror och -tjänster den största sektorn med 42,30 procents exponering, följt av informationsteknik med 24,92 procent och hälsovård med 11,60 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Sverige med 85,55 procent. Den näst största exponeringen var mot Finland med 8,12 procent.

Odin Small Cap, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,86
Index MM, förändring i procent-5,04
Fond i år, förändring i procent-23,15
Index i år, förändring i procent-20,36

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons