Odin Norge ökade 4,01 procent i juni – mer osäkerhet inför denna rapportperiod

Publicerad

Fonden Odin Norge C steg 4,01 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,37 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,87 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Atle Hauge och Vigdis Almestad.

Inledningsvis pekar förvaltarna på rapportperioden för det andra kvartalet. Under de två föregående kvartalen konstateras att noterade bolag på aggregerad nivå levererat goda resultat. Inför denna rapportperiod kommenteras att det råder mer osäkerhet både med avseende på siffror och kommentarer kring framtidsutsikterna.

”Framför allt har investerarnas syn på bolag med en förmodat hög cyklikalitet i vinsterna försämrats de senaste månaderna och samma bild har visat sig i bland annat lägre råvaru- och energipriser”, skriver förvaltarduon.

Förvaltarna tycker att ur ett makroperspektiv är det tydligt att även den amerikanska ekonomin försvagas även om den reala BNP-tillväxten fortsatt är positiv. Även den entusiasm som rådde för sex månader sedan rörande återöppningen av Kina menar förvaltarna har minskat avsevärt då aktivitetsökningen inte kommit från produkter utan från tjänster.

Marknaden förväntar sig att inflationen och räntorna kommer att gå ner från nuvarande nivåer.

”Rent matematiskt är lägre räntor positiva för prissättningen av aktier. Om räntefallet beror på att ekonomin har problem och företagens vinster faller, då är det negativt för aktier. Man bör dock komma ihåg att intäkterna är nominella – det vill säga att de tar hänsyn till inflationen. Även i en mild recession (negativ real tillväxt) är den nominella tillväxten positiv, ofta över två procent. Företagens resultat varierar med större procenttal, men påverkas av inflationen på samma sätt.”

I fondens portfölj har mindre förändringar skett under månaden och förvaltarna fortsätter att öka i energisektorn där de bedömer att goda köpmöjligheter finns.

Innehaven som var de bästa bidragsgivarna under juni rapporteras vara Subsea 7 och Equinor medan de som utvecklades mest negativt var Borregaard och Lerøy Seafood Group.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Subsea 7, Equinor och Aker BP med portföljvikter om 7,29, 6,92 respektive 6,45 procent.

Odin Norge C, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,01
Index MM, förändring i procent3,27
Fond i år, förändring i procent4,37
Index i år, förändring i procent-0,87

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons