Odin Norden ökade 0,51 procent i juni – förvaltaren menar att portföljen är väl rustad för framtiden

Publicerad

Fonden Odin Norden steg 0,51 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,77 procent och är därmed bättre än index som har ökat 9,97 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Vigdis Almestad.

Inledningsvis konstateras att bolagen i portföljen sammantaget levererat goda resultat under det första kvartalet där det rapporteras att försäljningstillväxten var 21 procent varav 12,2 procent var organiskt. Även resultatet från den löpande verksamheten ökade och då med 29 procent. Vinst per aktie ökade uppges ha ökat med 18 procent.

Konsumentprisinflationen har gått ner de senaste månaderna i både USA och Europa men Storbritannien och Sverige har haft en inflation som varit betydligt högre än väntat. Norges Bank har höjt styrräntan under juni med 50 baspunkter till 3,75 procent.

”Den nya räntebanan indikerar att räntan med största sannolikhet höjs ytterligare till 4,25 procent under hösten, som väntas toppa”, skriver Almestad.

Även Sverige höjde styrräntan upp till 3,75 procent i juni. Danmark har sedan maj legat på samma räntenivå.

”Hög konsumentprisinflation och högre styrräntor bidrar till en svag utveckling av hushållens köpkraft och konsumtion i år. Bostadspriserna i Sverige och Danmark har fallit kraftigt, medan de fortfarande är höga i Norge. Nyproduktion av bostäder har minskat kraftigt i alla skandinaviska länder.”

Nyheter från portföljbolagen under månaden sammanfattas som följande:

”Essity har sålt sin ryska verksamhet. Efter signaler från EU om cancerrisker i samband med användning av GLP1 hänvisar NOVO till stora kliniska studier som de har genomfört som inte visar något sådant samband och betonar att patientsäkerhet har högsta prioritet.”

Ytterligare en nyhet var att EQT, som är Beijer Refs största aktieägare, minskade sin position med 10 – 20 procent. Likviden går till att återbetala lån som upptogs i samband med deras deltagande i emissionen tidigare under året.

”Hittills i år har bolagen levererat goda resultat. Vårt fokus ligger på tillväxten av bolagens underliggande verksamhet och värderingar. Under det senaste året har många av bolagen i portföljen gjort förvärv och stärkt sin position i befintlig verksamhet. Som långsiktiga ägare i solida bolag av hög kvalitet står vi väl rustade för att leverera god långsiktig avkastning”, avslutar Almestad.

Månadens bästa bidragsgivare var DSV Panalpina och Thule Group medan minst bidrag kom från innehaven i Beijer och Munters.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, Addtech och DSV Panalpina och de stod för 8,49, 5,30 respektive 4,65 procent av portföljen.

Odin Norden, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,51
Index MM, förändring i procent2,23
Fond i år, förändring i procent13,77
Index i år, förändring i procent9,97

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons