Odin Fastighet minskade 4,42 procent i augusti – stigande räntor missgynnade utvecklingen

Fonden Odin Fastighet C minskade 4,42 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 39,41 procent och är därmed sämre än index som har minskat 35,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Nils Hast.

Augusti blev till skillnad från juli en svag månad för fonden och för fastighetssektorn. En orsak uppges enligt förvaltaren vara att sommarens räntefall reverserades i augusti och att 5-åriga räntor nu är tillbaka på samma höga nivåer som under mitten av juni.

”Rapportsäsongen avslutades och det har varit bra rapporter om man ser till driften, men marknaden sår osäkerhet kring utsikterna med betydligt högre finansieringskostnader framöver för bolagen. De visar de kraftiga kurssvängningar vi har sett på respektive rapportdag. De bolag som adresserat sin förfallsstruktur och har längre ränte- och kreditbindning kom bättre ut än de som framstår som lite oförberedda på situationen med högre finansieringskostnader”, skriver förvaltaren.

Månadens bästa bidragsgivare var Stendörren Fastigheter, K2A och Self Storage Group. De bolag som bidrog minst under samma period var Sagax, Balder och Brinova.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sagax, Balder och Nyfosa med portföljvikter om 8,36, 7,64 respektive 5,97 procent.

Odin Fastighet C, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,42
Index MM, förändring i procent-5,66
Fond i år, förändring i procent-39,41
Index i år, förändring i procent-35,33

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons