Odin Europa ökade 4,25 procent i december – tagit position i Bossard och Volution

Fonden Odin Europa C SEK steg 4,25 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,99 procent. Under 2021 avkastade fonden 32,73 procent och var därmed bättre än index som ökade med 29,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Håvard Opland och Robin Øvrebø.

Förvaltarduon konkluderar att 2021 blev ett starkt år för fonden, mycket tack vare en bra underliggande utveckling hos portföljbolagen. Opland och Øvrebø anser att bolagen hanterat utmaningarna med leverantörskedjor, kostnadsinflation och pandemirestriktioner väl. Bolagen har även varit framgångsrika i att höja sina priser samtidigt som de fortsatt investera i tillväxt och även gjort ett par värdeskapande uppköp.

Fonden gjorde flera förändringar under månaden, bland annat togs två nya innehav in i portföljen i form av Bossard och Volution. Samtidigt avyttrade fonden sina positioner i Arrow, Sanne och AMS.

De tre starkaste bidragsgivarna under december var Teleperformance, Beazley och Keywords Studios. Sämsta tre bidragsgivarna under månaden var Cancom, Dassault Systemes och IMCD Group.

Fonden vidmakthåller sin investeringsstrategi och fokuserar på solida europeiska bolag med en liten övervikt mot defensiva affärsmodeller. Fondförvaltarna lyfter fram sitt fortsatta fokus på familjeföretag, ESG-bolag med låga koldioxidavtryck samt bolag som gynnas av strukturella trender. För närvarande har fonden 31 bolag i sin portfölj och tar stora avvikelser från jämförelseindex.

De tre största innehaven var vid årsskiftet Teleperformance, IMCD Group och Bunzl med vikter om 7,11, 6,71 och 4,87 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Storbritannien med en portföljvikt om 28,71 procent. Även Frankrike och Tyskland hade betydande exponeringar om 28,49 respektive 12,47 procent.

Största sektorn var industrivaror och tjänster på 34,98 procent följt av informationsteknologi på 23,57 procent.

Förvaltat kapital uppgick vid årsskiftet till 6 276 miljoner kronor.

Odin Europa, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,25Index MM, förändring i procent6,99Fond i år, förändring i procent32,73Index i år, förändring i procent29,13

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons