Odin Europa minskade 0,65 procent i april – lyfter fram portföljinnehavet Spectris

Fonden Odin Europa minskade 0,65 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,42 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,37 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Håvard Opland och Robin Øvrebø.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Spectris sålde Omega-divisionen till en Private Equity-fond och lanserade ett återköpsprogram på 300 miljoner pund.

”Spectris har varit i rampljuset de senaste månaderna efter att de la ett bud på Oxford Instruments, som de senare drog tillbaka på grund av geopolitiska risker. Omega-divisionen levererar bra produkter inom sensorsektorn, men har ibland inte presterat lika bra som Spectris övriga divisioner”, skriver förvaltarna.

Trots detta uppges Spectris ha sålt Omega till ett bra pris och till en multipel som förstärker förvaltarnas tro på att Spectris är underprissatt av marknaden.

Under månaden bidrog Spectris, Bunzl och Novo Nordisk bäst till fondens avkastning. Tvärtom bidrog Cancom, Lectra och SEB mest negativt.

IMCD, Teleperformance och Bunzl var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,77, 6,68 och 5,95 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var industrivaror och -tjänster den största sektorn med 35,88 procents exponering, följt av informationsteknik med 24,50 procent och hälsovård 11,22 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Storbritannien med 30,67 procent. Den näst största exponeringen var mot Frankrike med 29,99 procent.

Odin Europa, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,65
Index MM, förändring i procent-1,12
Fond i år, förändring i procent-11,42
Index i år, förändring i procent-6,37

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons