Oasmia Pharmaceutical kallar till extra stämma för att besluta om nyemission och namnbyte

Aktieägarna i forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 februari i Solna.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn till Vivesto.

Vidare föreslås stämman godkänna den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna på 151 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons