Oasmia Pharmaceutical avser byta namn till Vivesto

Forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical avser att byta namn till Vivesto. Det framgår av ett pressmeddelande.

Namnbytet ska beslutas på extra bolagsstämma den 21 februari. Den extra stämman ska även besluta om den företrädesemission på 151 miljoner kronor som aviserades i ett separat pressmeddelande.

– Sedan jag tillträdde som vd i mars 2020 har den nya ledningen och styrelsen fastslagit en strategi för att omvandla verksamheten och bygga ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag med en diversifierad portfölj. Vi har stärkt vår finansiella situation genom att minska operationella kostnader och löst ett antal juridiska tvister som den nya styrelsen ärvde, samtidigt som vi har utvecklat vår produktportfölj och utökat vår FoU-kapacitet för att göra oss till en mer attraktiv partner för lovande läkemedelskandidater inom cancerområdet, kommenterar vd Francois Martelet.

– När vi nu fortsätter att utveckla Cantrixil, den första inlicensieringen i vår pärlbandsstrategi, och söker ytterligare inlicensierings- och M&A-möjligheter, anser vi att det är rätt tillfälle att markera de nya framtidsutsikterna för verksamheten med en ny identitet. Vivesto återspeglar fullt ut vår optimism för framtiden samt vårt engagemang för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för patienter med svårbehandlad och långt framskriden cancer genom F&U och innovation, avslutar Francois Martelet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons