Nynas inför strategiska förändringar i verksamheten och inför ny affärsverksamhet

Nynas genomför en rad strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft och minska sin risk mot marknaden. Bolaget skapar även en ny affärsverksamhet inriktad mot den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Framöver kommer Nynas inrikta sig på fyra strategiska hållbarhetsområden i Europa, vilka är, produktutveckling, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

”Den nya inriktningen gör att verksamheten blir mindre utsatt för svängningar i marknaden och geopolitiken. Riskprofilen reduceras också genom fokus på lönsamma kunder och marknader, ett minskat behov av extern finansiering samt lägre kostnader”, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

I såväl Asien som i Norden, Baltikum och Storbritannien kommer Nynas att centralisera sin verksamhet.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons