Finwire

Novo Nordisk ökade rörelseresultatet mer än väntat, höjer prognos (uppdatering)

Uppdaterad 2021-08-04
Publicerad 2021-08-04

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och också bättre än väntat, vilket medför en höjd prognos för helåret.

Omsättningen steg 10,1 procent till 33 041 miljoner danska kronor (30 006). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 305.

Rörelseresultatet blev 14 779 miljoner danska kronor (13 838), väntat rörelseresultat var 14 170. Rörelsemarginalen var 44,7 procent (46,1).

Resultatet före skatt var 14 917 miljoner danska kronor (13 416).

Resultatet efter skatt blev 12 123 miljoner danska kronor (10 625).

Resultat per aktie hamnade på 5,26 danska kronor (4,53).

Novo Nordisk räknar nu med en omsättningstillväxt om 10-13 procent i konstanta valutor, från tidigare prognos 6-10 procent. Rörelseresultatet väntas öka med 9-12 procent mätt i konstanta valutor. Tidigare prognos var 5-9 procent.

Försäljningstillväxten i danska kronor bedöms fortfarande bli 4 procentenheter lägre än i konstanta valutor medan tillväxten i rörelseresultatet i danska kronor förväntas bli 5 procentenheter lägre än konstanta valutor.

Novo Nordisk, MdkkQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020FörändringNettoomsättning33 04132 3052,3%30 00610,1%Rörelseresultat14 77914 1704,3%13 8386,8%Rörelsemarginal44,7%43,9%46,1%Resultat före skatt14 91713 41611,2%Nettoresultat12 12310 62514,1%Resultat per aktie, dkk5,264,5316,1%Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in