Nosium: Finansiell rörlighet ger möjligheter i ett turbulent klimat – Analyst Group

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har under inledningen av 2022 genomfört två förvärv och för årets första kvartal uppgick tillväxten till 30 %, vilket innebär att NOSIUM växt hela 18 kvartal i rad. Nuvarande marknadsklimat är turbulent och det kommer troligen bli tufft för många i närtid, samtidigt som det kan skapa intressanta förvärvsmöjligheter för de aktörer som har en god finansiell rörlighet och kontrollerade kassaflöden, likt NOSIUM. Med hänsyn till hur NOSIUM har inlett året, vart portföljbolagen står och den befintliga stridskassan, väljer vi att upprepa vårt värde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/nosium-q1-22/

Analyst Group

Annons