Northern Capsek Ventures portföljbolag Itatake kommer satsa på en bredare portfölj framöver

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures portföljbolag Itatake kommer satsa på en bred spelportfölj framöver, istället för att fokusera på enstaka produkter, med undantag för succéspelet Gumslinger.

”Vi ska också bli ännu mer aggressiva i vår marknadsföring, vilket kommer göra återbetalningstiden för varje anskaffad kund längre på kort sikt, men förhoppningsvis leda till att vi kan bli en stor aktör med en bred spelportfölj som vi har som en vision om på några års sikt”, säger Itatakes vd Thomas Wedin i en intervju med Emergers.

När det kommer till spelet Gumslinger – en framgångssaga i portföljen – har Itatake valt att gå ifrån sin strategi och satsa på att utveckla spelet ännu mer. Anledningen är spelets höga konverteringsgrav (användare som genomför köp inuti spelet) på mellan 5 och 6 procent.

Itatake är en spelutvecklare som utvecklar så kallade ”casual” och ”hypercausal” mobilspel. Capsek äger 10 procent av andelarna i bolaget.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons