Northern Capsek Ventures bjuder in investerare att medinvestera i valda portföljinnehav

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures erbjuder långsiktiga investerare att medinvestera vid nyinvesteringar och följdinvesteringar i Capseks portföljbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi har noterat att många av våra investerare har ett större intresse att investera i onoterade tillväxtbolag och med denna co-investeringsmöjlighet kan man dra fördel av Capseks sourcingmodell, ta rygg på vårt arbete och öka sin exponering ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på Northern Capsek Ventures.

För att bjudas in som medinvesterare gäller ett antal kriterier:
* Ha varit aktieägare i Capsek sedan minst sex månader tillbaka
* Äga minst 50 000 aktier i Capsek
* Minsta belopp att investera 200 000 kronor, ibland krävs högre minsta belopp

Capsek kommer inte bjuda in till att medinvestera vid varje investering och Capsek lämnar ingen garanti för att en investerare ska ges möjlighet att medinvestera i något bolag, utan kan bara verka som en kontaktyta mellan medinvesterare och bolagen i fråga.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons