Norron Sustainable Preserve minskade 0,33 procent i juni – avyttrat Husqvarna

Publicerad

Fonden Norron Sustainable Preserve minskade 0,33 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,79 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Werleus, Jan Törnstrand, Joachim Sverre och Jesper Laudon Meyer.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det positiva risksentimentet steg under månaden då börserna steg, kreditspreadar gick ihop och räntor steg.

Makrostatistiken som kom in var enligt förvaltarna fortfarande spretig. Generellt sett har statistiken varit svag i Europa medan utvecklingen i USA sett bättre ut. Storbritannien uppges ha problem på flera fronter.

Flertalet centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden där svenska Riksbanken höjde med 25 baspunkter medan Norges Bank och Reserve Bank of Australia båda höjde med 50 punkter. Det gjorde även Bank of England men det var mer väntat. Förvaltarna tror sig se slutet på räntehöjningscykeln.

Ränte- och kreditmarkanden ökade sannolikheten för recession under en månad då räntorna gick upp med 15-50 baspunkter beroende på löptid. De tvååriga räntorna gick upp väsentligt mer och kurvorna blev allt mer inverterade.

Vidare skriver förvaltarna att det händer mycket inom fastighetskrediter för tillfället. Även om fonden inte direkt är involverad i dessa krediter påverkas man av dem. Just nu är det svårt att investera i bra investment grade fastränteobligationer i andrahandsmarknaden.

”Vissa krediter inom det bättre segmentet börjar bli för dyra, därför har vi sålt av till exempel Husqvarna. Vi har ökat innehaven i tidigare köpta innehav”, skriver förvaltarna.

Fondens yield låg vid månadsskiftet på 5,8 procent. Kredit- och räntedurationen låg på 2,8 respektive 2,1 procent.

Fonden påverkades negativt av ränteuppgången under juni.

Vidare menar man att man är klar med strategin från andra halvåret 2022 då man ville minska kreditrisken. Fonden har 23 procent FRN-obligationer och andelen högränteobligationer ligger på 18 procent.

De största innehaven i portföljen var vid månadsskiftet Landshypotek, DNB Bank och Billerud.

Norron Sustainable Preserve, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent1,79

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons