Norron Sustainable Premium ökade 1,33 procent i november – avyttrat M2

Fonden Norron Sustainable Premium steg 1,33 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Werleus, Jan Törnstrand, Joachim Sverre och Clara Hamren.

”Riksbanken och FED höjde som väntat 75 baspunkter under november. Nu diskonterar marknaden lite färre höjningar från FED och beräknas toppa på närmare 5 procent, men förväntan är därefter att FED skall börja sänka räntan i slutet på sommaren. Fed och ECB har sina respektive möten i december medan Riksbanken i februari 2023, alla förväntas höja 50 baspunkter”, inleder förvaltarna.

Fondens yield minskade till 8,3 procent från 9,6 under månaden. Både kreditdurationen och räntedurationen ökade från 2,8 respektive 1,9 år till 3,0 respektive 2,1 år.

Vad gäller portföljförändringar har förvaltarna investerat i obligationer från Electrolux, Husqvarna, Örstedt samt Scania och minskat något i SEB samt Danske AT1. Utöver detta har man sålt hela innehavet i M2 då man menar att bolaget har osäkra framtidsutsikter.

”Sentimentet för högriskobligationer har blivit något bättre under november och vi ser en svag ökning av nyemissioner samt refinansieringar. Vi tycker att det är för tidigt att öka exponeringen mot högriskobligationer, många av bolagen är mindre och vars affärsmodell inte är testad i en högre räntemiljö med inflation. Därför har vi valt att minska andelen högriskobligationer i portföljen under månaden” avslutar förvaltarna.

Volvo Treasury, Stadshypotek och Swedish Covered Bond Corporation var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 3,50, 3,16 respektive 3,10 procent.

Norron Sustainable Premium, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent1,33
Fond i år, förändring i procent-8,60

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons