Finwire

Norge och Danmark vägledande för hur snabbt Medhelp Care går in i nya marknader - vd

Uppdaterad 2021-10-21
Publicerad 2021-10-21

Medhelp Care, som har en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning, har inte svårt att göra sin lösning redo för ett nytt land eller dess nationella regleringar. Det uppger vd Tobias Ekros till Finwire.

I en intervju som bland annat avhandlar bolagets förväntade internationaliseringstakt uppger Ekros att detta avgörs av hur lyckosamt företaget är med sina befintliga kunder. Medhelp har som strategi att växa internationellt med befintliga kunder och siktar nästa år på Norge. Bolaget är idag förutom i Sverige också verksamt i Danmark.

"På frågan om hur snabbt bolaget tar sig in på nya marknader kan man säga att det beror på hur lyckosamma vi är tillsammans med befintliga kunder, och sen när det kommer till nya marknader har vi identifierat ett antal som är intressanta. Beroende på hur fort vi får igång Norge kommer det bli vägledande för hur snabbt vi tar oss in på ytterligare nya marknader", säger Ekros.

Medhelp-chefen fick också kommentera potentiella förvärv, vilka kommer utgöra en del av bolagets målsättning om att årligen växa med 30-40 procent. Han sade att bolaget har historiskt inte gjort förvärv med undantag för det danska dotterbolag. Men nu har man en ny ledning som har erfarenhet av att göra förvärv och att man tittar på potentiella förvärvsobjekt.

Ekros sade att förvärven kan bli aktuella inom den egna branschen, men att det kan också bli så att man tittar på att göra förvärv inom närliggande affärer eller teknik som stärker det egna kunderbjudandet.

Inför Medhelps notering har Affärsvärlden hissat tre varningsflaggor, varav den ena avser den korta historiken i prospektet. Ekros kommentar på detta är att bolaget har gjort en del omstruktureringar av bolagsstrukturen.

"Men om vi tittar på affären i sig så har ju tillväxten inom det som nu utgör Medhelp Care under de senaste sju åren legat på i snitt cirka 15 procent per år, även om det har varit en del variation genom åren. Så när man grottar i det på det sättet så är ju historiken längre om än inte enligt den nuvarande bolagsstrukturen", sade Ekros.

Medhelp Care börjar handlas på First North den 26 oktober.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in