Nordnet ökade antalet kunder med 1,4 procent i december

Nätmäklaren Nordnet ökade antalet kunder med 1,4 procent i december, mätt som månadstakt. I årstakt var tillväxten 31,1 procent.

Nettosparandet var 6,2 miljarder kronor, ned från 6,5 miljarder i november och 9,5 miljarder under motsvarande period i fjol. Totalt nettosparande under 2021 var 83,5 miljarder kronor.

Antalet avslut minskade med 18,6 procent mätt som månadstakt i december och 10,1 procent mätt som årstakt. Den viktigaste marknaden Sverige minskade med 21,7 procent under julmånaden. Sparkapitalet den sista december var 802 miljarder och utlåningen 25,4 miljarder.

Bolån ökade med 2,9 procent från november.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons