Nordic Waterproofing ökar omsättning men minskar vinst (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser vd-kommentar)

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing ökade omsättningen men minskade vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 2,9 procent till 1 292 miljoner kronor (1 255). Den organiska försäljningstillväxten var -9 procent (11). Påverkan från förvärv var 8 procent.

Bruttovinsten blev 349 miljoner kronor (379), med en bruttomarginal på 27,0 procent (30,2).

Ebitda-resultatet blev 186 miljoner kronor (216), med en ebitda-marginal på 14,4 procent (17,2).

Rörelseresultatet blev 143 miljoner kronor (180), med en rörelsemarginal på 11,1 procent (14,3).

”Nedgången i rörelseresultat förklaras huvudsakligen av en ökad konkurrens på marknaden för syntetiska gummimembran vilken lett till lägre volymer och marginaler från fjolårets historiskt höga nivåer. Vidare lägre volymer för prefabricerade träelement, som har en högre exponering mot nybyggnation av bostäder än koncernens övriga verksamheter, vilket tillsammans med operationella utmaningar lett till lägre rörelseresultat. Sammantaget har koncernens övriga verksamheter ett operativt resultat i nivå med föregående år”, uppger vd Martin Ellis i en kommentar.

Resultatet efter skatt blev 103 miljoner kronor (140), en minskning med 26,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,34 kronor (5,82).

”Vi har sett en fortsatt svag nedgång i kostnader för våra insatsvaror. Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter är fortsatt svagt negativ medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. Nybyggnation av bostäder förväntas fortsatt vara låg på kort sikt. Vi har vidtagit kostnadsbesparingar inom alla områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen”, fortsätter Nordic Waterproofing-chefen.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 157 miljoner kronor (38).

”Vi fortsätter att fokusera på tillväxt via organisk marknadsandelar och selektiva förvärv vilket vi fortsatt har en kapacitet att genomföra. Vi har en strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud”, avslutar Martin Ellis.

Nordic Waterproofing, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 2921 2552,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent-911
Bruttoresultat349379-7,9%
Bruttomarginal27,0%30,2%
EBITDA186216-13,9%
EBITDA-marginal14,4%17,2%
Rörelseresultat143180-20,6%
Rörelsemarginal11,1%14,3%
Nettoresultat103140-26,4%
Resultat per aktie, kronor4,345,82-25,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet15738313,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons