Nordic Asia föreslår nyval av Johan Roslund som ordförande

Aktieägarna i investmentbolaget Nordic Asia kallas till årsstämma måndagen den 23 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8 öre per A- och B-aktie. Utdelningsbeloppet motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2022.

Större aktieägare i bolaget föreslår att styrelseledamoten Johan Roslund väljs till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande Michael Thurow avböjer omval för att istället övergå till en roll som senior rådgivare för att stötta ledningen och bolagets verksamhet i Kina och Asien. Omval föreslås av styrelseledamöterna Jonas Olavi, Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons