Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering)

Publicerad

(mer info i hela nyheten)

Nordea Bank redovisar en delårsrapport för det andra kvartalet där både räntenettot och rörelseresultatet kom in bättre än förväntat.

De totala intäkterna uppgick till 2 955 miljoner euro (2 428), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

“Bolånevolymerna var stabila jämfört med samma kvartal i fjol. Företagsutlåningen ökade med 4 procent och står fortsatt för merparten av tillväxten på utlåningssidan 2023”, skriver banken.

Vd Frank Vang-Jensen uppger att banken har en omfattande låneportfölj med en jämn spridning i de nordiska länderna och lika sektorer.

“Det ger oss en strukturell fördel och innebär att vi kan undvika större riskkoncentrationer. I nuläget ser vi inga egentliga tecken på stress i vår portfölj, men vi följer självklart noga upp hur den makroekonomiska utvecklingen påverkar våra kunder”, säger han.

Räntenettot uppgick till 1 831 miljoner euro (1 308), väntat 1 800 miljoner euro.

Avgifts- och provisionsnettot blev 751 miljoner euro (797), väntat var 782 miljoner euro. Minskningen beror främst på en dämpad aktivitet på kapitalmarknaderna och lägre intäkter från sparande.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 205 miljoner euro (1 122), analytikerkonsensus var 1 190 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 32 miljoner euro (56), väntat var 79 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 718 miljoner euro (1 362), väntat var 1 624 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 1 335 miljoner euro (1 054), väntat var 1 262 miljoner euro.

Avkastningen på eget kapital ökade till 18,4 procent, från 13,6 procent för ett år sedan. Den rejäla förbättringen beror huvudsakligen på kraftigt ökade intäkter, förbättrad effektivitet och låga riskkostnader från en väldiversifierad kreditportfölj.

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 40,1 procent (45,5).

Nordea justerar sina utsikter för 2023 och förväntar sig nu en avkastning på eget kapital på över 15 procent, jämfört med tidigare över 13 procent.

Nordea, MEURQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Intäkter2 9552 9091,6%2 42821,7%
Räntenetto1 8311 8001,7%1 30840,0%
Provisionsnetto751782-4,0%797-5,8%
Rörelsekostnader-1 205-1 190-1 122
Kreditförluster-32-7956
Rörelseresultat1 7181 6245,8%1 36226,1%
Nettoresultat1 3351 2625,8%1 05426,7%

Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons