Nobia förändrar i affärsområdesrapporteringen

Köksbolaget Nobia meddelar att de Londonbaserade premiumvarumärkena Commodore och CIE kommer att flyttas från region Storbritannien till region Centraleuropa i affärsområdesrapporteringen. Samtidigt byter region Centraleuropa namn till ”Portfolio Business Units”.

”Med högre fokus på varumärket Magnet i Storbritannien framöver, har det beslutats att organisatoriskt separera Commodore och CIE från region Storbritannien. Ändringen möjliggör för den lokala ledningen att fullt ut fokusera på försäljningen under Magnet-varumärket och försäljningen till Wickes (byggvaruhuskedja)”, skriver bolaget.

Commodore och CIE tjänar en specifik internationell kundbas inom premiumsegmentet i centrala London. Då en stor andel av köken som Commodore och CIE marknadsför köps från externa leverantörer finns det få synergier med den övriga brittiska verksamheten vad avser tillverkningsorganisationen, kunder och administration, heter det.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons