Nivika ökade förvaltningsresultatet i första rapporten som noterat bolag

Fastighetsbolaget Nivika redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Rapporten är den första som släppts sedan noteringen i december.

Hyresintäkterna uppgick till 112 miljoner kronor (73), en ökning med 53,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 76 miljoner kronor (52), en ökning med 46,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 36 miljoner kronor (19), en ökning med 89,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 262 miljoner kronor (43). Värdeförändring fastigheter uppgick till 281 miljoner kronor (37).

Fastighetsportföljen översteg den 30 november 8,6 miljarder kronor, att jämföra med knappt 7 miljarder kronor vid utgången av augusti 2021.

”Nivika arbetar kontinuerligt med att förvärva och utveckla attraktiva hållbara fastigheter för långsiktig förvaltning i Småland med omnejd. Vi har en stabil balansräkning, ett diversifierat fastighetsbestånd i bra lägen och en diger utvecklingsportfölj med många utvecklings- och projektmöjligheter”, skriver vd Niclas Bergman i rapporten.

Nivika, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021FörändringHyresintäkter1127353,4%Driftöverskott765246,2%Förvaltningsresultat361989,5%Nettoresultat26243509,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons