Nilars valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i Nilar, en leverantör av batterier och tillverkare av stationära energilagringssystem, kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni i Täby.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Peter Wesslau som styrelseledamot. Han är vd för Rabbalshede Kraft.

Omval föreslås av styrelseordförande Gunnar Wieslander samt styrelseledamöterna Marko Allikson, Stefan De Geer, Ulrika Molander och Helena Nathhorst.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons