NFO Drives ökar intäkterna och vänder till positivt resultat före skatt

Publicerad

Industribolaget NFO Drives redovisar ökande intäkter i andra kvartalet 2023. Bolaget vänder till positivt resultat före skatt jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 19,6 procent till 13,4 miljoner kronor (11,2).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (-0,7).

Efterfrågan på bolagets produkter fortsätter att vara mycket god men komponentläget gjorde att planerade leveranser försenades.

Bruttomarginalen i kvartalet om cirka 20 procent fortsätter att vara avsevärt lägre än bolagets målsättning, vilket huvudsakligen förklaras av den försvagade svenska kronan samt fortsatta prisökningar på ingående komponenter.

– Vi bibehåller fortsatt en prognos om en omsättningsökning för helåret om 20 procent, där osäkerheten inte främst beror på efterfrågan utan på komponentbristen. Jag framhöll redan i början av året att 2023 resultatmässigt skulle bli något av ett mellanår, präglat av stora utvecklingskostnader men även av kostnader för uppskalning av verksamheten inför en högre verksamhetsnivå, kommenterar vd Johan Braun i delårsrapporten.

Han säger vidare.

– När vi nu summerar det första halvåret och kan redovisa ett positivt kassaflöde före rörelsekapitalförändringar, upplever jag det som en framgång. Vi står fortsatt finansiellt starka och förhoppningsvis kommer nya produkter och nya marknader under 2024 och framför allt 2025 skapa ett mycket bättre läge för lönsam tillväxt.

NFO Drives, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning13,411,219,6%
Rörelseresultat-0,3-1,1
Resultat före skatt0,3-0,9
Nettoresultat0,3-0,7

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons