Neonode redovisar ett svagt andra kvartal – covid-relaterade problem tynger

Teknikbolaget Neonode redovisar minskande omsättning i andra kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Dock minskade även rörelseförlusten.

Omsättningen sjönk 23,5 procent till 1,3 miljoner dollar (1,7).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner dollar (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner dollar (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 dollar (-0,14).

”Vår totala försäljning och resultat för andra kvartalet 2022 var under förväntningarna och påverkades av det faktum att kunder på flera av våra nyckelmarknader, särskilt Asien, fortfarande påverkas av lock-downs i samband med covid-19-pandemin. Många av våra kunder måste också navigera i leveranskedjans begränsningar på grund av en brist på halvledarkomponenter och andra problem som de ställs inför i det nuvarande ekonomiska klimatet. Deras produktförsäljning avtar och i vissa fall deras utveckling och lanseringar av nya produkter, vilket påverkar vår verksamhet negativt”, kommenterar vd Urban Forssell.

Neonode, MUSDQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning1,31,7-23,5%
Rörelseresultat-1,7-1,8
Nettoresultat-1,5-1,7
Resultat per aktie, USD-0,11-0,14

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons