NCAB Group minskar omsättning men ökar rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(Uppdateringen gäller vd-kommentar)

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 5,7 procent till 1 057,5 miljoner kronor (1 122).

”Under andra kvartalet har vi upplevt en viss försämring av industrikonjunkturen, vilket återspeglas i inköpschefsindex i såväl USA och Europa som i Kina. I samtliga regioner har servicenäringen varit stark trots räntehöjningar i USA och Europa, medan industriproduktionen backat”, säger vd och koncernchef Peter Kruk i en kommentar.

”För mönsterkortsindustrin har effekterna av den svagare marknaden förstärkts av att det samtidigt skett lageranpassningar och sammantaget har en svag beläggning bland tillverkarna även lett till att priserna gått ner.”

Ebita-resultatet blev 168,2 miljoner kronor (160,2), med en ebita-marginal på 15,9 procent (14,3).

Rörelseresultatet blev 154,5 miljoner kronor (150,9), med en rörelsemarginal på 14,6 procent (13,4).

Resultatet efter skatt blev 101,2 miljoner kronor (141,1). Resultat per aktie hamnade på 0,54 kronor (0,75).

Orderingången landade på 924,4 miljoner kronor (1 035,7), en minskning med 10,7 procent mot föregående år.

”Med en trend av fortsatt ökande centralbanksräntor och en trög kinesisk ekonomi räknar vi med en fortsatt utmanande marknad i närtid. Med NCABs flexibla affärsmodell har vi liksom tidigare kunnat anpassa oss och hålla uppe lönsamheten. Vi ser vidare mycket goda möjligheter att med vår starka finansiella ställning på denna marknad ta ökade marknadsandelar genom såväl organisk tillväxt som genom en fortsatt hög förvärvstakt”, säger Kruk.

NCAB Group, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång924,41 035,7-10,7%
Nettoomsättning1 057,51 122-5,7%
EBITA168,2160,25,0%
EBITA-marginal15,9%14,3%
Rörelseresultat154,5150,92,4%
Rörelsemarginal14,6%13,4%
Nettoresultat101,2141,1-28,3%
Resultat per aktie, kronor0,540,75-28,0%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons