Naxs ökade marginellt substansvärdet

Publicerad

Investmentbolaget Naxs rapporterar ett substansvärde på 83,50 kronor per aktie vid utgången av andra kvartalet, att jämföra med 86,59 kronor vid årsskiftet och 78,71 kronor samma period året innan. Inräknat för utdelningen som gavs under andra kvartalet steg substansvärdet marginellt.

”Naxs positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet 2023 då tillväxten i substans
per aktie ökade med 0,3 procent och med 10,8 procent över en tolvmånadersperiod, inklusive den i april lämnade utdelningen för helåret 2022. Detta var det 12:e kvartalet i rad med positiv
tillväxt”, kommenterar vd Gösta Lundgren.

Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor (44,1). I resultatet ingår värdeförändringar på 5,4 miljoner kronor (48,2), varav 12,5 miljoner kronor (50,4) är värdeförändringar på andelar i private equity fonder och -7,1 miljoner kronor (-2,2) är värdeförändringar på övriga investeringar.

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner kronor (44,4), och per aktie 0,30 kronor (3,99).

Nettokassan uppgick till 221 miljoner kronor, att jämföra med 212 miljoner kronor vid förra årsskiftet.

Under andra kvartalet gjorde NAXS ett nytt åtagande till fonder, med 1,5 miljoner euro till Celero
Capital, en nystartad nordisk private equity fond verksamt inom storlekssegmentet
mindre mellanstora företag. Därutöver genomfördes två saminvesteringar under perioden, en i Reledo på 5,7 miljoner kronor ihop med Celero Capital och en i Panera Brands på 1 miljon dollar tillsammans med JAB Holding.

Naxs, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Rörelseresultat1,544,1-96,6%
Nettoresultat3,344,4-92,6%
Resultat per aktie, kronor0,303,99-92,5%
Substansvärde per aktie, kronor83,50

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons