Nanologica tecknar kreditram med huvudägare, ändrar rapportdatum

Life science-bolaget Nanologica har tecknat en kreditram på 50 miljoner kronor med bolagets huvudägare Flerie Invest. Syftet är att täcka bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi, för att möta kravet på befintligt rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Denna lånefinansiering är ett flexibelt sätt att tillgodose bolagets kortsiktiga kapitalbehov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Kreditramen har tecknats på marknadsmässiga villkor och uppgår till 50 miljoner kronor över tre år till en kostnad av 1 procent och med en ränta på 8 procent för upptagna lån inom ramen för krediten. I samband med kreditramens tecknande upptas ett lån inom densamma om 10 miljoner kronor.

Tecknandet av lånefaciliteten är villkorat efterföljande godkännande av extra bolagsstämma, då transaktionen är att betrakta som en väsentlig närståendetransaktion. Bolaget avser hålla extra bolagsstämma den 7 februari, till vilken kallelse kommer att gå ut senast två veckor innan.

Bolaget utvärderar kontinuerligt möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa den långsiktiga finansieringen. Beroende dels på hur snabbt tillväxten tar fart inom kromatografi, men främst på vilka projekt som bolaget beslutar att driva inom inhalation, kan ytterligare finansiering komma att behövas.

– Att säkra rörelsekapital genom en lånefinansiering bedöms vara det mest gynnsamma för bolaget i det skede vi befinner oss i just nu, där vi närmar oss försäljningstillväxt och kassaflöden från preparativ kromatografi, och med bolagets nuvarande marknadsvärdering i beaktande. Vi ser över tid en fördel i att öka andelen institutionellt ägande i bolaget och fortsätter därför kontinuerligt att föra dialog med såväl svenska som internationella institutioner och liknande aktörer. Operativt har bolaget nu fullt fokus på att leverera på de mål vi satt upp, samt att genomföra en omlistning till Nasdaq Main Market, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Det lån om 17 miljoner kronor från Flerie Invest som upptogs under hösten 2019 och våren 2020 och som förfaller i juli 2022, har förlängts till den 1 juli 2023.

Vidare kommer Nanologicas bokslutskommuniké för 2021 publiceras tisdagen den 8 februari, istället för den 31 januari som tidigare meddelats och bolagets årsredovisning för 2021 publiceras onsdagen den 9 mars, istället för den 8 april som tidigare meddelats.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons