Mycronic minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet – orderingången ökar

Publicerad

Mönsterritarbolaget Mycronic redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Orderingången ökade med 40 procent. Utsikter upprepas.

Omsättningen sjönk 12,1 procent till 1 135 miljoner kronor (1 291).

Rörelseresultatet blev 206 miljoner kronor (498), med en rörelsemarginal på 18,1 procent (38,6).

Resultat per aktie hamnade på 1,69 kronor (3,99), vilket innebär en minskning med 57,6 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 1 441 miljoner kronor (1 027), en ökning med 40,3 procent mot föregående år. Orderstocken var 2 217 miljoner kronor (1 706).

Mycronic upprepar sina utsikter.

”Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.”

Mycronic-chefen Anders Lindqvist skriver att bolaget har inlett året starkt.

”Vi har inlett året starkt med en ökning av orderingången med 40 procent, där samtliga divisioner bidrog till utvecklingen. Nettoomsättningen minskade med 12 procent under kvartalet, vilket förklaras av en lägre nettoomsättning inom Pattern Generators. Vi har tidigare flaggat för att denna förändrade försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, kommer att prägla året. Under första kvartalet innebar detta att rörelseresultatet minskade till 206 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 18 procent”, skriver han.

I likhet med andra bolag tar han även upp kriget i Ukraina.

”Koncernens direkta exponering mot kriget i Ukraina är begränsad. Vi har ingen personal i Ryssland, Belarus eller Ukraina och endast en marginell försäljning till dessa länder. Likaså ser vi i dagsläget inte att en eventuell brist på ädelgaser från Ukraina skulle få någon direkt påverkan på Pattern Generators”, skriver Mycronic-chefen.

Mycronic, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Orderingång1 4411 02740,3%
Nettoomsättning1 1351 291-12,1%
Rörelseresultat206498-58,6%
Rörelsemarginal18,1%38,6%
Resultat per aktie, kronor1,693,99-57,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons