Move About ökar förlusten i första kvartalet, genomför omfattande effektiviseringar

Bilpoolsbolaget Move About rapporterar prelimärt intäkter på 14,1 miljoner kronor (7,5), en ökning på 87 procent i första kvartalet 2022. ”Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ebitda-resultatet försämrades till -14,3 miljoner kronor (-5,9).

Styrelsen konstaterar att bolagets höga tillväxt de senaste åren, konsolideringen av Mobileeee i Tyskland samt arbetet med att förbereda bolaget för börsnoteringen, gått ut över den interna effektiviteten.

Styrelsen har därför fattat beslut om att anta ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna och säkerställa en lönsam tillväxt i bolaget. Som ett led i programmet kommer organisationen förenklas och landscheferna i koncernen givits ett större ansvar. Samtliga dotterbolag berörs av åtgärdsprogrammet och 17 av 40 tjänster inom koncernen kommer att upphöra.

Åtgärdsprogrammet väntas nå full effekt mot slutet av 2022 och förväntas medföra en väsentlig minskning av bolagets kostnader under 2023 samt att bolaget förväntas nå break-even väsentligt tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

– Att vi nu, under en period, fokuserar på att jobba så effektivt som möjligt med våra interna processer innebär emellertid inte att tillväxten blir lidande. Utnyttjandet av våra elbilar i de publika poolerna växer i hög takt, men vi har ett ansvar att se till att vi är kostnadsmedvetna när vi växer. Vi vet att vi har goda förutsättningar för fortsätt tillväxt då många av våra medarbetare har varit med sen starten 2007. Samtidigt växer vårt segment för företag och kommuner, inte minst i Tyskland som genomgår en accelererad transformation mot fossilfri mobilitet, säger vd Olof Jonasson.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons