Momentum Software ökar omsättning och vinst under första kvartalet

Mjukvarubolaget Momentum Software redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 12,8 procent till 27,4 miljoner kronor (24,3). Organisk tillväxt var 13 procent. Värdet av avtalade årsnormaliserade abonnemangsintäkter, CARR, uppgick vid utgången av kvartalet till 83,7 miljoner kronor, en ökning med 29 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 9,3 miljoner kronor (8,7), med en ebitda-marginal på 33,9 procent (35,8).

Ebita-resultat blev 8,0 miljoner kronor (7,5), med en ebita-marginal på 29,2 procent (30,9).

Rörelseresultatet blev 6,0 miljoner kronor (5,8), med en rörelsemarginal på 21,9 procent (23,9).

Resultatet efter skatt blev 4,7 miljoner kronor (4,4). Resultat per aktie hamnade på 0,28 kronor (0,30).

”Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 13 procent under årets första kvartal. Tillväxttakten påverkades negativt av den nedlagda Boplatsprodukten, något vi flaggade för i föregående delårsrapport. Nedläggningen beslutades redan 2019 men får full resultatmässig effekt först nu eftersom sista kunden togs ur drift i december 2021. Nedläggningsbeslutet fattades mot bakgrund av att vi valt att prioritera våra två större affärsområden Fastighet och Energi, där fokus ligger på att utveckla skalbara standardprodukter”, skriver vd Richard Durlow i rapporten.

Justerat för Boplats var den organiska abonnemangstillväxten 20 procent. Momentum Software-chefen skriver också att bolaget säljer mer än vad man hinner implementera.

”Stabiliteten i vår verksamhet kompletteras av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla våra kunders verksamhet med innovativa lösningar och branschens bästa rådgivning kring hur man får högsta möjliga utväxling av sina produktinvesteringar”, avslutar han sitt vd-ord.

Momentum Software, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning27,424,312,8%
EBITDA9,38,76,9%
EBITDA-marginal33,9%35,8%
EBITA8,07,56,7%
EBITA-marginal29,2%30,9%
Rörelseresultat6,05,83,4%
Rörelsemarginal21,9%23,9%
Nettoresultat4,74,46,8%
Resultat per aktie, kronor0,280,30-6,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons