Modulight minskar omsättning och resultatet tyngs av engångseffekter under fjärde kvartalet

Publicerad

Modulight redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 45,5 procent till 2,4 miljoner euro (4,4).

Ebitda-resultat blev -3,7 miljoner euro (2,7). Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner euro (2,5). Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner euro (2). Total nedskrivning var 4 miljoner euro.

Ingen utdelning föreslås.

”Modulight initierade rekordmånga nya projekt under 2021, men rörelseresultatet försvagades av en betydande nedskrivning av kundfordringar efter rapportperioden, vilket gjorde vårt rörelseresultat negativt för första gången på mer än 10 år. Vår operativa lönsamhet var fortsatt mycket stark och exklusive nedskrivningar och poster av engångskaraktär relaterade till noteringen var rörelsevinsten 3,2 (4,7) miljoner euro, vilket motsvarar 35,8 procent (49,2 av omsättningen”, skriver vd Seppo Orsila i rapporten.

Modulight-chefen skriver att bolaget hade en negativ coronaeffekt i det fjärde kvartalet.

Under 2022 kommer Modulight att fortsätta arbetet med att gå mot kommersialiseringsfasen. Implementeringen av nyckelområden i tillväxtstrategin har fortskridit enligt plan, uppger Orsila.

Modulight, MEURQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning2,44,4-45,5%EBITDA-3,72,7EBITDA-marginal61,4%Rörelseresultat-4,12,5Rörelsemarginal56,8%Nettoresultat-4,22Utdelning per aktie, EUR0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons