Miris har fastställt teckningskursen för TO2-optioner, kan få in 7,7 miljoner vid fullt utnyttjande

Mjölkanalysföretaget Miris har fastställt teckningskursen för sina optioner av serie TO2 till 1,18 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.

Optionerna emitterades under andra kvartalet 2021 och går att teckna från den 27 april till och med den 11 maj 2022. Den totala emissionsvolymen uppgår till 6,55 miljoner optioner, vilket vid fullt utnyttjande inbringar bolaget cirka 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons