Minskad aktiehandel på Nasdaq-börserna i Norden och Baltikum i november

Nasdaq-börserna i Norden och Baltikum noterade en minskad aktiehandel under november.

Aktiehandeln sjönk med 28,7 procent, mätt i årstakt, till en omsättning om cirka 3,2 miljarder euro per dag. I månadstakt steg däremot handeln med 5,6 procent.

Novo Nordisk var den aktie som handlades mest per dag, följt av Nordea. Morgan Stanley var den största aktören på börserna.

ETF-handeln minskade med 3,7 procent, räknat på årsbasis.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons