Finwire

Midway Holding mer än dubblar rörelseresultat under tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Industribolaget Midway Holding redovisar kraftigt ökande omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Det tredje kvartalet var i sin helhet positivt och vi ser nu att våra marknader successivt öppnas upp alltmer igen. Koncernen har en god tillväxt och vinstutveckling i det tredje kvartalet jämfört med föregående år, till stor del drivet av vårt senaste förvärv - Vertemax", kommenterar vd Sverker Lindberg.

Han pekar samtidigt på att turbulensen kring tillgång och priser på råmaterial och transporter kvarstår, vilket mer eller mindre påverkat samtliga bolag inom koncernen.

Omsättningen steg 45,9 procent till 213 miljoner kronor (146). Den organiska tillväxten uppgick till cirka 11 procent och den förvärvade tillväxten (Vertemax) uppgick till cirka 35 procent. Vertemax bidrog med 51 miljoner kronor i omsättning under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (10), med en rörelsemarginal på 10,3 procent (6,8).

Resultatet efter skatt blev 17 miljoner kronor (7), en ökning med 142,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,62 kronor (0,26), vilket innebär en ökning med 138,5 procent mot föregående år.

"På en övergripande nivå kan vi konstatera att återhämtningen i efterfrågan sedan pandemin fortfarande är något ojämn. Våra marknader och segment utvecklas på olika sätt, vilket samtidigt är en styrka i vår affärsmodell. Det återstår fortfarande att hitta rätt i det ”nya normala” men på något längre sikt ser potentialen för Midway mycket bra ut", skriver Midway-chefen i sitt vd-ord.

Midway Holding, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning21314645,9%Rörelseresultat2210120,0%Rörelsemarginal10,3%6,8%Nettoresultat177142,9%Resultat per aktie, kronor0,620,26138,5%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in