Midsummer: Justerat resultat i linje med förväntan, invitalia-projektet fortgår – Carlsquare

I dag offentliggjorde Midsummer sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat och avvikelser mot våra prognoser som lades efter det fjärde kvartalet 2021.

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 11 miljoner kronor motsvarande en tillväxt på cirka 42 procent. Vår prognos låg på 17 miljoner kronor och utfallet var således lägre än väntat. Intäkter under affärsområdet Produktionsutrustning blev 4,3 miljoner kronor och ökade med cirka åtta procent. Intäkter under affärsområdet Solcellstak uppgick till 6,2 miljoner kronor och ökade med cirka 77 procent. Avvikelsen i utfallet jämfört med våra prognoser var hänförlig till Solcellstak.

Redovisat EBITDA-resultat uppgick till höga 64 miljoner kronor. Resultatet lyftes av bidrag på 97 miljoner kronor för Invitalia-projektet (storskalig produktion i Italien). Justerat EBITDA-resultat, då exkluderat bidrag, uppgick till minus 35 miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos på minus 32 miljoner kronor.

Redovisat resultat före skatt landade på minus 50 miljoner kronor. Justerat EBT-resultat, då exkluderat bidrag, uppgick till minus 49 miljoner kronor. Även detta var i linje med vår prognos på minus 47 miljoner kronor.

Periodens kassaflöde på minus 46 miljoner kronor var något svagare än väntat. Kassaflödet tyngs av en högre investeringstakt än vi hade räknat med. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 112 miljoner kronor.

Intressant är att Invitalia-projektet går framåt och att färdigställandet av fabriken i Bara fortgår. Det sammantagna kontraktsvärdet för leverans av solpaneler i Italien uppgår till 620 miljoner kronor fördelat över ett antal år. Orderingången för solcellstak i Sverige ökar i förhållandevis rask takt.

https://www.carlsquare.com/sv/forsta-intrycket-midsummer-kv1-2022-justerat-resultat-i-linje-med-forvantan-invitalia-projektet-fortgar/

Research feed

Annons