Michigans konsumentförtroendeindex steg till 55,1 i augusti – väntat 52,5

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 55,1 i augusti, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 52,5.

Föregående månads utfall var 51,5.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAaugusti, 2022KonsensusFörändring mot konsensusjuli, 2022
Michigan konsumentförtroende55,152,55,0%51,5
Michigan nuvarande förhållanden55,557,8-4,0%58,1
Michigan förväntningar54,948,513,2%47,3
Michigan inflationsförväntningar ett år3,02,87,1%2,9
Michigan inflationsförväntningar fem-tio år5,05,1-2,0%5,2

Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons