Michigans konsumentförtroendeindex sjönk till 59,7 i mars – väntat 61,0 (uppdatering)

Publicerad

(Tillägg i hela nyheten)

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 59,7 i mars, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 61,0. Föregående månads utfall var 62,8.

Förväntningarna på inflationen på ett års sikt steg till 5,4 procent, från 4,9 procent. Här var väntat 5,1 procent. På längre sikt, 5-10 år, låg förväntningarna kvar vid 3 procent.

Enligt Bloomberg ligger nu förväntningarna på ett års sikt på den högsta nivån sedan 1981.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAmars, 2022KonsensusFörändring mot konsensusfebruari, 2022Michigan konsumentförtroende59,761,0-2,1%62,8Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons