Finwire

Mentice ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet

Uppdaterad 2021-07-22
Publicerad 2021-07-22

Medicinteknikbolaget Mentice redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 90,9 procent till 46,4 miljoner kronor (24,3).

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-12,0).

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner kronor (-15,1).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (-12,9).

Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner kronor (-11,1). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,46).

Orderingången landade på 40,2 miljoner kronor (28,4), en ökning med 41,5 procent mot föregående år. Orderstocken var på 67,9 miljoner kronor (41,3) per den 30 juni.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,7 miljoner kronor (15,2).

- Vi har genomfört och levererat affärer från vår orderstock på ett mycket starkt sätt under kvartalet, och kombinerat med en fortsatt stark orderingång ger det oss en utmärkt position hittills i år där såväl andra kvartalet som det första halvåret är de starkaste hittills för Mentice avseende både nettoomsättning och orderingång. Vår försäljning till sjukhus, både direkt och indirekt via kanaler och strategiska samarbeten, påverkas fortfarande av pandemin. Trots detta levererade vi en ökning för nettoomsättningen för kvartalet om 90,5 procent och för första halvåret om 34,5 procent jämfört med motsvarande perioder förra året. Detta gör att vi återigen levererar tillväxt inom intervallet för vårt finansiella tillväxtmål. Vi investerar i vår växande organisation och förbereder oss inför behoven under det andra halvåret, men framför allt inför 2022, kommenterar vd Göran Malmberg i delårsrapporten.


Mentice, MkrQ2-2021Q2-2020FörändringOrderingång40,228,441,5%Nettoomsättning46,424,390,9%EBITDA-0,5-12,0Rörelseresultat-5,1-15,1Resultat före skatt-5,5-12,9Nettoresultat-5,4-11,1Resultat per aktie, kronor-0,22-0,46Kassaflöde från löpande verksamhet6,715,2-55,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in